• Ocenione inwestycje
  • Kryteria oceny

Ocena ogólna

Składa się z podsumowania naszych subiektywnych odczuć związanych z opisywaną inwestycją. Dodatkowo w jej skład wchodzą kwestie związane z wyposażeniem lokalu – okna, grzejniki, drzwi, żaluzje, domofony, gniazdka, nawierzchnie tarasów/balkonów itp. Oraz z lokalizacją ze szczególnym uwzględnieniem dojazdu, dostępności połączeń komunikacji miejskiej i możliwości parkowania gości. UWAGA! Ostateczna ocena jest SUBIEKTYWNA. Oznacza to, że może pojawić się jakiś istotny czynnik, który sprawi, że ostateczna ocena będzie wyższa lub niższa od takiej, która wynikałaby z wymienionych kryteriów.

  • Architektura i urbanistyka
  • Mała architektura
  • Wewnętrzne części wspólne
  • Tynki / podłogi
1/10

0 - 20 %

Nie wpisanie inwestycji w otoczenie, negatywne subiektywne odczucia użytkownika przestrzeni, brak funkcjonalności, brak przemyślanej kompozycji architektoniczno – urbanistycznej, zbyt duża intensywność zabudowy, brak spójności pomiędzy poszczególnymi etapami inwestycji, brak terenów przeznaczonych pod rekreację

bardzo zła

2/10

21 - 40 %

Częściowe wpisanie inwestycji w otoczenie, średnia jakość użytych materiałów, subiektywny odbiór użytkownika-negatywny, nieuzasadnione i niespójne rozwiązania wykończeniowe, brak spójności architektonicznej pomiędzy etapami inwestycji, miejscami zbyt duża intensywność zabudowy, ograniczone i niedoinwestowane tereny rekreacji

słaba

3/10

41 - 60 %

Wpisanie inwestycji w krajobraz, średnia jakość użytych materiałów, subiektywny odbiór użytkowników-mieszany, uzasadnione i spójne rozwiązania wykończeniowe, spójna kompozycja architektoniczna, rozsądna intensywność zabudowy, ograniczone tereny rekreacji

średnia

4/10

61 - 80 %

Wpisanie w istniejące układy urbanistyczne (zachowanie istniejących ciągów komunikacyjnych), wpisanie w krajobraz, Dobra jakość użytych materiałów wykończeniowych, subiektywny odbiór użytkowników-pozytywny, duża funkcjonalność zastosowanych rozwiązań wykończeniowych, spójna kompozycja architektoniczna, rozsądne zagospodarowanie działki, tereny sprzyjające rekreacji

dobra

5/10

81 - 99 %

Wpisane w istniejące układy urbanistyczne (zachowanie istniejących ciągów komunikacyjnych, a w razie potrzeby ich przedłużenie), inwestycja wpisuje się w krajobraz i koresponduje z okoliczną zabudową, wysoka jakość i funkcjonalność użytych materiałów wykończeniowych, subiektywny odbiór użytkowników-pozytywny, przemyślana i spójna kompozycja architektoniczno-urbanistyczna, rozsądne zagospodarowanie działki, bliskość usług zapewniających podstawowe potrzeby mieszkańców oraz rozbudowane usługi dodatkowe, rozbudowana i doinwestowana przestrzeń rekreacyjna, wyraźne wytworzenie „centrum” inwestycji

bardzo dobra

6/10

100 %

Nie wierzymy w to, że istnieje.

1/10

0 - 20 %

Bardzo uboga/ograniczona zieleń w częściach wspólnych, mała architektura ograniczona do montażu podstawowego systemu oświetlenia części wspólnych, ciągi komunikacyjne wykonane z nieestetycznych i niefunkcjonalnych materiałów, brak zagospodarowania obszarów przy parterach budynków, brak zagospodarowania zastanej zieleni

bardzo zła

2/10

21 - 40 %

Brak wartości estetycznej zastosowanych rozwiązań aranżacyjnych, podstawowe urządzenie przestrzeni wspólnych z użyciem materiałów słabej jakości, brak funkcjonalności większości rozwiązań aranżacyjnych, brak dbałości o zrealizowane przedsięwzięcia, brak zagospodarowania obszarów przy parterach, brak zagospodarowania zastanej zieleni

słaba

3/10

41 - 60 %

Przeciętna wartość estetyczna zastosowanych rozwiązań aranżacyjnych, przeciętna jakość wykorzystanych materiałów, funkcjonalność większości zastosowanych rozwiązań aranżacyjnych, ograniczona dbałość o zrealizowane przedsięwzięcia, brak wkomponowania zastanej zieleni w nowo realizowane założenia, podstawowe zagospodarowanie przy parterach

średnia

4/10

61 - 80 %

Duża wartość estetyczna zastosowanych rozwiązań aranżacyjnych, dobra jakość wykorzystanych materiałów, funkcjonalność zastosowanych rozwiązań aranżacyjnych, dbałość o zrealizowane przedsięwzięcia, wkomponowanie zastanej zieleni w nowo realizowane założenia, zagospodarowanie obszaru przy parterach

dobra

5/10

81 - 99 %

Wysoka wartość estetyczna zastosowanych rozwiązań aranżacyjnych, wysoka jakość wykorzystanych materiałów, wysoka funkcjonalność zastosowanych rozwiązań aranżacyjnych, wykorzystanie szlachetnych gatunków roślin, wkomponowanie zastanej zieleni w nowo realizowane założenia, przemyślane i estetyczne zagospodarowanie obszarów przy parterach, wzorowa dbałość o zrealizowane przedsięwzięcia

bardzo dobra

6/10

100 %

Nie wierzymy w to, że istnieje.

1/10

0 - 20 %

Liczne spękania tynków o znacznym rozwarciu, krzywe posadzki, liczne przypadki problemów z działaniem stolarki okiennej lub drzwiowej, nieestetyczne łączenia ścian i sufitów, brak dbałości o wykonane elementy, słaba jakość materiałów wykończeniowych, niefunkcjonalność niektórych rozwiązań, słaba estetyka wnętrz

bardzo zła

2/10

21 - 40 %

Nieliczne spękania tynków o nieznacznym rozwarciu, nieliczne przypadki problemów z działaniem stolarki okiennej lub drzwiowej, nieestetyczna/niechlujna aranżacja wnętrz, uszkodzenia na wykonanych elementach, zastosowanie podstawowych materiałów wykończeniowych, funkcjonalność zastosowanych rozwiązań

słaba

3/10

41 - 60 %

Przeciętne wykonanie pod względem technicznym, zastosowanie podstawowych materiałów wykończeniowych, niewyróżniająca się estetycznie aranżacja wnętrz, funkcjonalność zastosowanych rozwiązań, pojedyncze przypadki problemów ze stolarką okienną lub drzwiową, czyste części wspólne

średnia

4/10

61 - 80 %

Dobre wykonanie pod względem technicznym, zastosowanie dobrej jakości materiałów, estetycznie zaaranżowane wnętrza, funkcjonalność zastosowanych rozwiązań, sprawna stolarka okienna i drzwiowa, czyste i zadbane części wspólne

dobra

5/10

81 - 99 %

Wzorowe wykonanie pod względem technicznym, zastosowanie wysokiej klasy materiałów, dodatkowe elementy poprawiające estetykę wnętrz, wysoka funkcjonalność zastosowanych rozwiązań, wysokiej jakości sprawna stolarka okienna i drzwiowa, wzorowe dbanie o stan i czystość części wspólnych

bardzo dobra

6/10

100 %

Nie wierzymy w to, że istnieje.

1/10

0 - 20 %

Tynki:

Dopuszczalne odchyłki przekroczone na większości ścian/sufitów w mieszkaniu o minimum 2mm/2m na ścianach lub 5mm/2m na sufitach-wymagana znaczna ilość prac naprawczych polegających na znacznym szlifowaniu lub skuwaniu tynków oraz znacznych nałożeniach materiału; spękania tynków wymagające naprawy poprzez wzmocnienie siatką zbrojącą lub wskazujące np. na odspojenie od materiałów murowych, głuchy odgłos tynku

Podłogi:

Dopuszczalne odchyłki znacznie przekroczone na większości szlicht (minimum 2mm/2m i 5mm na całości pomieszczenia), wymagana duża ilość prac naprawczych polegających na znacznym szlifowaniu lub skuwaniu szlicht oraz znacznych nałożeniach materiału, spękania szlicht podłogowych

bardzo zła

2/10

21 - 40 %

Tynki:

Odchyłki przekroczone w każdym pomieszczeniu, ale nie na każdej ścianie, stwierdzone miejsca z głuchym odgłosem tynku – wymagane liczne naprawy oraz miejscowa wymiana; liczne spękania na połączeniu różnych elementów budynku, spękania schodkowe naroży ścian; wykonanie tzw. „dylatacji” tynków ściennych i sufitowych w postaci niewypełnionej szczeliny

Podłogi:

Odchyłki znacznie przekroczone w kilku miejscach – wymagane przeprowadzenie prac naprawczych sprowadzających się do szlifowania lub nałożenia materiału oraz miejscowej wymiany; liczne spękania szlicht, pocienienia szlicht w narożnikach oraz ponad rurami kanalizacyjnymi i CO, skutkujące spękaniami, ubytkami materiału itp. ; brak dylatacji progowych; brak lub niedokładne wykonanie dylatacji brzegowych; brak poprowadzonych poziomów instalacji kanalizacyjnej do miejsc lokalizacji przyborów sanitarnych przewidzianych w oryginalnym projekcie skutkujące koniecznością rozkuwania szlicht; brak przemyślanego wykończenia okolic progów okien balkonowych

słaba

3/10

41 - 60 %

Tynki:

Odchyłki przekroczone w niewielkim stopniu w wielu miejscach lub znacznie w nielicznych miejscach – wymagane prace naprawcze; nieliczne spękania ścian w okolicach nadproży i połączeń ścian ze słupami, ścian i stropu.

Podłogi:

Odchyłki przekroczone w niewielkim stopniu w wielu miejscach lub znacznie w nielicznych miejscach – wymagane prace naprawcze; pojedyncze pocienienia szlicht w narożnikach skutkujące pękaniem pod naciskiem, widoczne naprawione spękania szlicht w wielu miejscach; słyszalne odgłosy ocierania odrębnych pól szlicht w rejonach wykonanych dylatacji

średnia

4/10

61 - 80 %

Tynki:

Przekroczenie odchyłek w kilku w nielicznych miejscach w obrębie całego mieszkania o niewielkiej wartości, nieliczne spękania na styku ścian i stropu; brak nierówności tynków w miejscach zamontowania osprzętu elektrycznego oraz wyprowadzenia instalacji CO ze ścian (nie dotyczy łazienek)

Podłogi:

Przekroczenie odchyłek w nielicznych miejscach o niewielkiej wartości, pojedyncze nienaprawione spękania szlicht , nieliczne naprawione pęknięcia, prawidłowo i estetycznie wykonane dylatacje progowe oraz nacięcia kompensacyjne przy narożnikach zewnętrznych ścian i słupów

dobra

5/10

81 - 99 %

Tynki:

Brak miejsc przekraczających dopuszczalne odchyłki, nie wymagają poprawy, brak spękań, ściany i sufity pomieszczeń malowane ostatecznie (z wyjątkiem łazienek), instalacje wod-kan-CO prowadzone w ścianach podtynkowo lub w obudowach

Podłogi:

Brak miejsc przekraczających dopuszczalne odchyłki, nie wymagają poprawy, brak spękań

bardzo dobra

6/10

100 %

Nie wierzymy w to, że istnieje.

Polecane artykuły