• Ocenione inwestycje
  • Kryteria oceny
kwitnące bielany unimax
Unimax Development

Kwitnące Bielany (Unimax) – Bielany

Tym razem ekipa Oceniamy Deweloperów udała się na Bielany. Odwiedziliśmy inwestycję Kwitnące Bielany od dewelopera Unimax Development, która znajduje się przy ul. Głowackiego 16. Jest

Unimax Development

Osiedle Szaserów (Praga Południe)

Osiedle Szaserów to inwestycja położona na Warszawskiej Pradze Południe w okolicy ulic: Szaserów, Tyśmienickiej i Podhajeckiej. Cała inwestycja składa się z dwóch etapów. Opisywany tutaj

Ocena ogólna

Składa się z podsumowania naszych subiektywnych odczuć związanych z opisywaną inwestycją. Dodatkowo w jej skład wchodzą kwestie związane z wyposażeniem lokalu – okna, grzejniki, drzwi, żaluzje, domofony, gniazdka, nawierzchnie tarasów/balkonów itp. Oraz z lokalizacją ze szczególnym uwzględnieniem dojazdu, dostępności połączeń komunikacji miejskiej i możliwości parkowania gości. UWAGA! Ostateczna ocena jest SUBIEKTYWNA. Oznacza to, że może pojawić się jakiś istotny czynnik, który sprawi, że ostateczna ocena będzie wyższa lub niższa od takiej, która wynikałaby z wymienionych kryteriów.

  • Architektura i urbanistyka
  • Mała architektura
  • Wewnętrzne części wspólne
  • Tynki / podłogi
1/10

0 - 20 %

Nie wpisanie inwestycji w otoczenie, negatywne subiektywne odczucia użytkownika przestrzeni, brak funkcjonalności, brak przemyślanej kompozycji architektoniczno – urbanistycznej, zbyt duża intensywność zabudowy, brak spójności pomiędzy poszczególnymi etapami inwestycji, brak terenów przeznaczonych pod rekreację

bardzo zła

2/10

21 - 40 %

Częściowe wpisanie inwestycji w otoczenie, średnia jakość użytych materiałów, subiektywny odbiór użytkownika-negatywny, nieuzasadnione i niespójne rozwiązania wykończeniowe, brak spójności architektonicznej pomiędzy etapami inwestycji, miejscami zbyt duża intensywność zabudowy, ograniczone i niedoinwestowane tereny rekreacji

słaba

3/10

41 - 60 %

Wpisanie inwestycji w krajobraz, średnia jakość użytych materiałów, subiektywny odbiór użytkowników-mieszany, uzasadnione i spójne rozwiązania wykończeniowe, spójna kompozycja architektoniczna, rozsądna intensywność zabudowy, ograniczone tereny rekreacji

średnia

4/10

61 - 80 %

Wpisanie w istniejące układy urbanistyczne (zachowanie istniejących ciągów komunikacyjnych), wpisanie w krajobraz, Dobra jakość użytych materiałów wykończeniowych, subiektywny odbiór użytkowników-pozytywny, duża funkcjonalność zastosowanych rozwiązań wykończeniowych, spójna kompozycja architektoniczna, rozsądne zagospodarowanie działki, tereny sprzyjające rekreacji

dobra

5/10

81 - 99 %

Wpisane w istniejące układy urbanistyczne (zachowanie istniejących ciągów komunikacyjnych, a w razie potrzeby ich przedłużenie), inwestycja wpisuje się w krajobraz i koresponduje z okoliczną zabudową, wysoka jakość i funkcjonalność użytych materiałów wykończeniowych, subiektywny odbiór użytkowników-pozytywny, przemyślana i spójna kompozycja architektoniczno-urbanistyczna, rozsądne zagospodarowanie działki, bliskość usług zapewniających podstawowe potrzeby mieszkańców oraz rozbudowane usługi dodatkowe, rozbudowana i doinwestowana przestrzeń rekreacyjna, wyraźne wytworzenie „centrum” inwestycji

bardzo dobra

6/10

100 %

Nie wierzymy w to, że istnieje.

1/10

0 - 20 %

Bardzo uboga/ograniczona zieleń w częściach wspólnych, mała architektura ograniczona do montażu podstawowego systemu oświetlenia części wspólnych, ciągi komunikacyjne wykonane z nieestetycznych i niefunkcjonalnych materiałów, brak zagospodarowania obszarów przy parterach budynków, brak zagospodarowania zastanej zieleni

bardzo zła

2/10

21 - 40 %

Brak wartości estetycznej zastosowanych rozwiązań aranżacyjnych, podstawowe urządzenie przestrzeni wspólnych z użyciem materiałów słabej jakości, brak funkcjonalności większości rozwiązań aranżacyjnych, brak dbałości o zrealizowane przedsięwzięcia, brak zagospodarowania obszarów przy parterach, brak zagospodarowania zastanej zieleni

słaba

3/10

41 - 60 %

Przeciętna wartość estetyczna zastosowanych rozwiązań aranżacyjnych, przeciętna jakość wykorzystanych materiałów, funkcjonalność większości zastosowanych rozwiązań aranżacyjnych, ograniczona dbałość o zrealizowane przedsięwzięcia, brak wkomponowania zastanej zieleni w nowo realizowane założenia, podstawowe zagospodarowanie przy parterach

średnia

4/10

61 - 80 %

Duża wartość estetyczna zastosowanych rozwiązań aranżacyjnych, dobra jakość wykorzystanych materiałów, funkcjonalność zastosowanych rozwiązań aranżacyjnych, dbałość o zrealizowane przedsięwzięcia, wkomponowanie zastanej zieleni w nowo realizowane założenia, zagospodarowanie obszaru przy parterach

dobra

5/10

81 - 99 %

Wysoka wartość estetyczna zastosowanych rozwiązań aranżacyjnych, wysoka jakość wykorzystanych materiałów, wysoka funkcjonalność zastosowanych rozwiązań aranżacyjnych, wykorzystanie szlachetnych gatunków roślin, wkomponowanie zastanej zieleni w nowo realizowane założenia, przemyślane i estetyczne zagospodarowanie obszarów przy parterach, wzorowa dbałość o zrealizowane przedsięwzięcia

bardzo dobra

6/10

100 %

Nie wierzymy w to, że istnieje.

1/10

0 - 20 %

Liczne spękania tynków o znacznym rozwarciu, krzywe posadzki, liczne przypadki problemów z działaniem stolarki okiennej lub drzwiowej, nieestetyczne łączenia ścian i sufitów, brak dbałości o wykonane elementy, słaba jakość materiałów wykończeniowych, niefunkcjonalność niektórych rozwiązań, słaba estetyka wnętrz

bardzo zła

2/10

21 - 40 %

Nieliczne spękania tynków o nieznacznym rozwarciu, nieliczne przypadki problemów z działaniem stolarki okiennej lub drzwiowej, nieestetyczna/niechlujna aranżacja wnętrz, uszkodzenia na wykonanych elementach, zastosowanie podstawowych materiałów wykończeniowych, funkcjonalność zastosowanych rozwiązań

słaba

3/10

41 - 60 %

Przeciętne wykonanie pod względem technicznym, zastosowanie podstawowych materiałów wykończeniowych, niewyróżniająca się estetycznie aranżacja wnętrz, funkcjonalność zastosowanych rozwiązań, pojedyncze przypadki problemów ze stolarką okienną lub drzwiową, czyste części wspólne

średnia

4/10

61 - 80 %

Dobre wykonanie pod względem technicznym, zastosowanie dobrej jakości materiałów, estetycznie zaaranżowane wnętrza, funkcjonalność zastosowanych rozwiązań, sprawna stolarka okienna i drzwiowa, czyste i zadbane części wspólne

dobra

5/10

81 - 99 %

Wzorowe wykonanie pod względem technicznym, zastosowanie wysokiej klasy materiałów, dodatkowe elementy poprawiające estetykę wnętrz, wysoka funkcjonalność zastosowanych rozwiązań, wysokiej jakości sprawna stolarka okienna i drzwiowa, wzorowe dbanie o stan i czystość części wspólnych

bardzo dobra

6/10

100 %

Nie wierzymy w to, że istnieje.

1/10

0 - 20 %

Tynki:

Dopuszczalne odchyłki przekroczone na większości ścian/sufitów w mieszkaniu o minimum 2mm/2m na ścianach lub 5mm/2m na sufitach-wymagana znaczna ilość prac naprawczych polegających na znacznym szlifowaniu lub skuwaniu tynków oraz znacznych nałożeniach materiału; spękania tynków wymagające naprawy poprzez wzmocnienie siatką zbrojącą lub wskazujące np. na odspojenie od materiałów murowych, głuchy odgłos tynku

Podłogi:

Dopuszczalne odchyłki znacznie przekroczone na większości szlicht (minimum 2mm/2m i 5mm na całości pomieszczenia), wymagana duża ilość prac naprawczych polegających na znacznym szlifowaniu lub skuwaniu szlicht oraz znacznych nałożeniach materiału, spękania szlicht podłogowych

bardzo zła

2/10

21 - 40 %

Tynki:

Odchyłki przekroczone w każdym pomieszczeniu, ale nie na każdej ścianie, stwierdzone miejsca z głuchym odgłosem tynku – wymagane liczne naprawy oraz miejscowa wymiana; liczne spękania na połączeniu różnych elementów budynku, spękania schodkowe naroży ścian; wykonanie tzw. „dylatacji” tynków ściennych i sufitowych w postaci niewypełnionej szczeliny

Podłogi:

Odchyłki znacznie przekroczone w kilku miejscach – wymagane przeprowadzenie prac naprawczych sprowadzających się do szlifowania lub nałożenia materiału oraz miejscowej wymiany; liczne spękania szlicht, pocienienia szlicht w narożnikach oraz ponad rurami kanalizacyjnymi i CO, skutkujące spękaniami, ubytkami materiału itp. ; brak dylatacji progowych; brak lub niedokładne wykonanie dylatacji brzegowych; brak poprowadzonych poziomów instalacji kanalizacyjnej do miejsc lokalizacji przyborów sanitarnych przewidzianych w oryginalnym projekcie skutkujące koniecznością rozkuwania szlicht; brak przemyślanego wykończenia okolic progów okien balkonowych

słaba

3/10

41 - 60 %

Tynki:

Odchyłki przekroczone w niewielkim stopniu w wielu miejscach lub znacznie w nielicznych miejscach – wymagane prace naprawcze; nieliczne spękania ścian w okolicach nadproży i połączeń ścian ze słupami, ścian i stropu.

Podłogi:

Odchyłki przekroczone w niewielkim stopniu w wielu miejscach lub znacznie w nielicznych miejscach – wymagane prace naprawcze; pojedyncze pocienienia szlicht w narożnikach skutkujące pękaniem pod naciskiem, widoczne naprawione spękania szlicht w wielu miejscach; słyszalne odgłosy ocierania odrębnych pól szlicht w rejonach wykonanych dylatacji

średnia

4/10

61 - 80 %

Tynki:

Przekroczenie odchyłek w kilku w nielicznych miejscach w obrębie całego mieszkania o niewielkiej wartości, nieliczne spękania na styku ścian i stropu; brak nierówności tynków w miejscach zamontowania osprzętu elektrycznego oraz wyprowadzenia instalacji CO ze ścian (nie dotyczy łazienek)

Podłogi:

Przekroczenie odchyłek w nielicznych miejscach o niewielkiej wartości, pojedyncze nienaprawione spękania szlicht , nieliczne naprawione pęknięcia, prawidłowo i estetycznie wykonane dylatacje progowe oraz nacięcia kompensacyjne przy narożnikach zewnętrznych ścian i słupów

dobra

5/10

81 - 99 %

Tynki:

Brak miejsc przekraczających dopuszczalne odchyłki, nie wymagają poprawy, brak spękań, ściany i sufity pomieszczeń malowane ostatecznie (z wyjątkiem łazienek), instalacje wod-kan-CO prowadzone w ścianach podtynkowo lub w obudowach

Podłogi:

Brak miejsc przekraczających dopuszczalne odchyłki, nie wymagają poprawy, brak spękań

bardzo dobra

6/10

100 %

Nie wierzymy w to, że istnieje.

Polecane artykuły